Ontmoetingsgroepen voor jongeren

Steun op school: professionele hulp na een overlijden of scheiding 

Jongeren die iets heftigs meemaken, willen ‘normaal’ behandeld worden. Ze willen niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Voor ouders en school is het soms lastig iets te kunnen betekenen voor deze jongeren. Praten is vaak niet waar ze behoefte aan hebben. Toch heeft het overlijden van een dierbare of de scheiding van ouders grote impact. In een veilige setting bezig zijn met wat je is overkomen, kan dan fijn zijn. Daarom initiëren wij ontmoetingsgroepen voor jongeren, op school. Laagdrempelig en in een vertrouwde omgeving.

De doelstelling:friendship-2156174_1920

Een ontmoetingsgroep geeft jongeren de gelegenheid open te praten over hun ervaringen en gevoelens, vragen te stellen die ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen, herkenning en erkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met het verlies om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke groepen een positieve invloed hebben op het welbevinden van jongeren. Een ontmoetingsgroep werkt preventief en kan voorkomen dat jongeren in het hulpverleningscircuit terecht komen.

Werkwijze:

We bieden twee verschillende ontmoetingsgroepen aan: één voor jongeren van wie een ouder, boer of zus is overleden en één voor jongeren van wie de ouders gescheiden zijn.

  • Indien gewenst kunnen wij over deze onderwerpen een thema avond geven aan geïnteresseerde ouders. Enerzijds om ouders algemene informatie te geven, anderzijds om hen te informeren over de ontmoetingsgroepen.
  • Kinderen die in aanmerking komen voor één van de ontmoetingsgroepen, hebben een intakegesprek met één van de begeleiders.
  • Er wordt een ouderavond belegd voor de ouders van de jongeren die met een groep starten.
  • Daarna volgen er acht bijeenkomsten van twee uur. Praten is voor jongeren niet altijd dé manier. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen, muziek, verhalen en beweging. Naast verdrietige zijn er ook veel ontspannende momenten.
  • De laatste bijeenkomst wordt afgesloten in aanwezigheid van de ouder(s).