Ontmoetingsgroepen kinderen

Samen is minder alleen. Voor basisschoolkinderen, na scheiding of een overlijden in het gezin

Zijn jouw ouders gescheiden? Of is jouw vader, moeder, broertje of zusje overleden? Dan voel je waarschijnlijk van alles door elkaar heen. Misschien ben je boos, bang, verdrietig of teleurgesteld. En dat is soms lastig uit te leggen, vooral aan kinderen die niet hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien vind je het moeilijk erover te praten. Precies daarom is er voor jou een ontmoetingsgroep. Een groepje van maximaal acht kinderen tussen de zes en dertien jaar (groep 3 t/m 8) met wie je het er spelend, pratend, lachend en huilend over kan hebben. Samen voelen we ons minder alleen!

De doelstelling:hands-2847508_1920

Een ontmoetingsgroep geeft kinderen de gelegenheid open te praten over hun ervaringen en gevoelens, vragen te stellen die ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen, herkenning en erkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met het verlies om te gaan. Dit alles wordt door professionals begeleid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke groepen een positieve invloed hebben op het welbevinden van kinderen. Een ontmoetingsgroep werkt preventief en kan voorkomen dat kinderen in het hulpverleningscircuit terecht komen.

Werkwijze:IMG_0668

We bieden twee verschillende ontmoetingsgroepen aan: één voor kinderen van wie een ouder, boer of zus is overleden, en één voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn. Voorafgaand aan de start van de groep, vindt er een intake gesprek plaats met één van de begeleiders. Bovendien wordt er een ouderavond belegd voor de ouders van de kinderen die met een groep starten. Daarna volgen er acht bijeenkomsten van twee uur. Praten is voor kinderen niet altijd dé manier. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen, muziek, verhalen en beweging. Naast verdrietige zijn er ook veel ontspannende momenten. De laatste bijeenkomst wordt afgesloten in aanwezigheid van de ouder(s).